Tìm hiểu: Sự tưởng tượng là gì?

Sự tưởng tượng” là một trong số các từ ngữ tạo cảm hứng cho chúng ta.  Nó nhắc nhớ chúng ta rằng con chúng ta đang chơi đùa, và Einstein cho rằng nó còn quan trọng hơn kiến thức.  Từ ngữ này được sử dụng trong nhiều trường hợp, nhưng phần lớn, người ta muốn ám chỉ một trong hai điều.

Đầu tiên, người ta sử dụng từ ngữ này thông thường để ám chỉ tính sáng tạo, cho rằng một người nào đó có sức tưởng tượng cao, hoặc hoàn toàn không có khả năng tưởng tượng.

Thứ hai, người ta sử dụng từ ngữ này để ám chỉ đến một loại hình ảnh tưởng tượng nào đó, có thể là hình dung ra điều gì đó trong đầu của bạn, chẳng hạn như cách trang trí phòng ngủ thời niên thiếu của bạn, hoặc nghe một bài hát trong đầu và bạn cố gắng nhớ lại lời của bài hát đó.

Tôi quan tâm đến cả hai dạng tưởng tượng này, và đó là chủ đề của bài viết này.

Sự tưởng tượng có thể là một khả năng chỉ thuộc về con người.  Một cách cơ bản, nó cho phép chúng ta nghiên cứu các ý tưởng về các sự vật hiện tượng không tồn tại trong thời điểm hiện tại, hoặc thậm chí có thể không có thật.  Ví dụ, một người có thể hình dung ra tách cà phê được nhìn thấy vào ngày hôm trước, hoặc một người có thể tưởng tượng ra một con tàu vũ trụ của hành tinh lạ đi vào quỹ đạo của trái đất.  Điểm mấu chốt ở đây là, những gì được tưởng tượng ra đều phát sinh từ bên trong, thay vì được lĩnh hội từ cái không xảy ra.

Trong quá trình nhận thức, một người sẽ tiếp nhận thông tin từ thế giới bên ngoài, chẳng hạn như ánh sáng, hoặc các sóng âm, và tìm ra ý nghĩa bên trong đó bằng cách sử dụng bộ nhớ và các quá trình nhận thức.  Đối với khả năng tưởng tượng, quá trình này tiến hành theo hướng ngược lại.  Hình ảnh tưởng tượng được hình thành từ bộ nhớ.

Điều này có lẽ được thể hiện rõ nét nhất trong quá trình mơ, ở đó trí tuệ của chúng ta tạo ra một hiện thực hoàn toàn ảo để cho chúng ta trải nghiệm trong lúc ngủ.  Tuy nhiên, trí tưởng tượng được vận dụng trong một loạt các quá trình nhận thức, bao gồm sự lên kế hoạch, lý luận giả định, khả năng hình dung những gì trong quá khứ hoặc tương lai, lĩnh hội ngôn ngữ, và dĩ nhiên, trong thiết kế và tính sáng tạo trong các ngành kỹ thuật và nghệ thuật.

Điều không rõ ràng đó là, hiện tượng quan trọng và hấp dẫn này có thể được nghiên cứu một cách khoa học.  Mặc dù chúng ta chưa thể đọc được những hình ảnh trực tiếp từ bộ não của con người, nhưng vẫn có các phương pháp khoa học giúp tìm ra những gì đang xảy ra trong đầu của một ai đó.

Do LQT Biên Dịch

Bình Luận