Tại sao đàn ông cần phụ nữ ?

Ảnh hưởng tích cực của phụ nữ đến đàn ông có thể được nhìn thấy ở tiền lương, gia đình.Phụ nữ có xu hướng quan tâm nhiều hơn đến hạnh phúc của người khác so với đàn ông.

Về trung bình, phụ nữ cảm thấy có trách nhiệm nhiều hơn đối với những việc người khác đang làm và có khả năng đấu tranh cho sự bình đẳng.

Nhưng bây giờ đã có bằng chứng cho thấy phụ nữ truyền những giá trị đó sang đàn ông như thế nào.

Nghiên cứu gần đây cho thấy làm thế nào mà sự hiện diện của phụ nữ, thậm chí những bé sơ sinh nữ, thúc đẩy đàn ông theo hướng trở nên rộng lượng hơn và có nhiều khả năng đấu tranh cho sự bình đẳng.

1. Tiền lương

Một nghiên cứu nổi bật về những CEO nam của 10,655 công ty Hà Lan là nghiên cứu mới nhất cho thấy hiện tượng thú vị này.

Dahl et al. (2012) xem xét ảnh hưởng của việc có một đứa con lên các CEO trả bao nhiêu tiền cho nhân viên của họ.

Họ phát hiện thấy khi CEO có đứa con đầu tiên của anh ta, giới tính của em bé ảnh hưởng đến việc anh ta trả lương cho bản thân và cho những người làm việc cho anh ta bao nhiêu:

Nếu anh ta có một đứa con trai, anh trả lương cho bản thân nhiều hơn và cho những người đàn ông đã làm việc cho anh ta ít hơn (nhưng phụ nữ thì nhận được nhiều hơn).

Nếu anh ta có một đứa con gái, anh ta có xu hướng trả lương cho tất cả nhân viên của mình nhiều hơn.

Nghiên cứu này cho rằng có một cô con gái kích thích tính hào phóng của đàn ông hơn có một cậu con trai, ngược lại có vẻ như làm họ ích kỷ hơn, ít nhất là đối với những người đàn ông khác.

2. Gia đình

Người có nhiều chị em gái có nhiều khả năng làm theo những hành động giúp đỡ xã hội, như giúp đỡ và chăm sóc những người gần gũi nhất với họ (Van Lange et al., 1997). Điều này cho thấy phụ nữ ảnh hưởng đến những chị em gái của họ cũng như những anh em trai của họ.

Người có anh em trai có nhiều khả năng trở nên ích kỉ và có những thái độ cạnh tranh nhiều hơn.

Hợp tác

Qua những nghien cứu trên, phụ nữ dường như truyền quan điểm hợp tác của họ sang đàn ông, và thậm chí những phụ nữ khác.

Họ khiến đàn ông có thể nghĩ về những người khác với một thái độ mang tính hợp tác hơn và có nhiều khả năng nghĩ ra cách làm sao để tối đa hoá những kết quả cho bản thân họ và cho những người khác.

Nguồn: spring.org.uk

Bình Luận