Sống và yêu sau khi bị phản bội tình cảm

Có 3 vấn đề về sự chữa lành đã trở nên rõ ràng với tôi sau hàng ngàn giờ làm việc với những người đang chịu đựng cả những nỗi đau tâm lý phổ biến và nỗi đau tâm lý không thể tưởng tượng được. Thứ nhất, con người có khả năng (to lớn) chữa lành tất cả những kiểu tổn thương tâm lý.Thứ 2, yếu tố quan trọng nhất trong việc vượt qua nỗi đau tâm lý là 1 sự chữa lành bản sắc tâm lý.

Người có bản sắc tâm lý đang được chữa lành tập trung vào những sức mạnh, khả năng phục hồi và khao khát cải thiện cuộc sống của họ. Họ không đầu hàng trước những ý nghĩ bất lợi, bất công, những tâm trạng tiêu cực, đổ lỗi hoặc tâm thế nạn nhân. Họ chắc chắn có những ý nghĩ đó và đôi lúc bị nhận chìm bởi sức mạnh của những ý nghĩ đó, nhưng phần lớn thời gian, họ chống cự lại thôi thúc chiều theo những ý nghĩ đó. Họ tiếp tục tập trung vào khao khát chữa lành và tiến bộ của họ.

Vấn đề thứ 3 về sự chữa lành là nó dường như đòi hỏi ít nhất 1 sự hiểu biết về bản chất và mục đích của những kí ức đau khổ và chúng đóng 1 vai trò quan trọng như thế nào trong hạnh phúc. Mục đích đó không có liên quan gì với quá khứ. Đúng hơn là, những kí ức đau thương giúp chúng ta an toàn trong hiện tại. Những người có những bản sắc tâm lý đang được chữa lành tiếp tục tập trung vào việc làm bản thân họ tốt hơn trong hiện tại và tương lai.

Những kí ức đau thương được trang bị 1 cơ chế chữa lành, chừng nào nỗ lực giữ an toàn của chúng ta không xâm phạm đến những giá trị sâu sắc hơn. Ví dụ, nỗi đau đến từ cái chết của 1 người thân yêu được tự chữa lành, trừ khi chúng ta cố gắng bảo vệ bản thân khỏi sự mất mát bằng cách rút lại tình yêu của chúng ta đối với người khác. Sự xâm phạm đến giá trị kết nối cảm xúc sâu sắc hơn đó đã tiếp tục làm cho kí ức về sự mất mát đau khổ. Nhưng khi chúng ta cho phép bản thân đầu tư giá trị vào những lĩnh vực khác của cuộc sống thì những kí ức về mất người thân trở thành vật nhắc nhở thoải mái về kinh nghiệm cuộc sống phong phú. Nói cách khác, theo thời gian, những kí ức đau thương kích hoạt khả năng chữa lành, phát triển và tạo ra giá trị của con người.

Khi chúng ta phá vỡ quá trình chữa lành tự nhiên này bằng cách tập trung vào sự nguy hại, bất công, đổ lỗi hoặc tâm thế nạn nhân, thì những kí ức đau thương thường gây ra trầm cảm, những ám ảnh, sự tức giận, nghiện ngập, lạm dụng hoặc bạo lực. Đó là lí do tại sao điều rất quan trọng là nhận ra khao khát sâu sắc nhất của bạn là chữa lành, tiến bộ và tạo ra giá trị.

Nguồn
Living and Loving after Intimate Betrayal
Develop your healing identity.
Published on August 2, 2013 by Steven Stosny, Ph.D. in Anger in the Age of Entitlement
PsychologyToday

Bình Luận