Không Nên Giáo Dục Con Mình Bằng Vật Chất

Dù luôn yêu thương và hỗ trợ con mình, có khi nào bạn lại có thể vô tình khuyến khích con cái xác định giá trị bản thân chúng thông qua những gì chúng sở hữu? Theo một nghiên cứu mới trên Journal of Consumer Research, những trẻ nhận được nhiều phần thưởng vật chất từ cha mẹ khi nhỏ có thể sẽ trở thành những người có xu hướng vật chất khi trưởng thành.

“Sử dụng vật chất để biểu lộ tình thương hay để tưởng thưởng con cái vì những thành công của các em có thể đem lại tác dụng ngược. Những cha mẹ dù có yêu thương và hỗ trợ con vẫn có thể vô tình khuyến khích lối sống vật chất nơi con mình mặc cho việc họ cố gắng hướng con cái tránh xa khỏi sự phụ thuộc vào sở hữu vật chất khi đánh giá người khác hay trong quá trình tìm kiếm hạnh phúc.”, tác giả Marsha L. Richins (ĐH Missouri) và Lan Nguyen Chaplin (ĐH Illinois tại Chicago) viết.

Các tác giả đã khảo sát 701 người trưởng thành để đo đạc tác động dài hạn của việc nuôi dạy con bằng vật chất. Các nghiệm thể tham gia nghiên cứu mô tả tình trạng cuộc sống và các giá trị hiện tại của mình, đồng thời họ cũng cho biết một số những tình huống khác nhau xảy ra trong thời thơ ấu, mối quan hệ của họ với cha mẹ, và những hình phạt cùng phần thưởng mà họ nhận được trong ba độ tuổi quan trọng (lớp 3, lớp 7 và lớp 10). Những người trưởng thành được nhận nhiều phần thưởng hay hình phạt vật chất khi còn nhỏ sẽ có xu hướng sử dụng tài sản để xác định và biểu lộ bản thân mình nhiều hơn những người khác.

Cha mẹ nên cẩn trọng trong việc sử dụng vật chất để biểu lộ tình thương hay tưởng thưởng con cái khi chúng có hành vi tốt. Việc chú trọng quá mức đến tài sản vật chất trong thời thơ ấu có thể để lại những hậu quả lâu dài. Những người lúc nhỏ được nhận nhiều phần thưởng vật chất, khi lớn lên cũng thường tiếp tục tưởng thưởng bản thân bằng hàng hóa sản phẩm và tự định nghĩa mình thông qua tài sản sở hữu.
Các tác giả kết luận “Những cha mẹ có thể không muốn con cái sử dụng tài sản để định nghĩa giá trị bản thân hay đánh giá người khác, tuy nhiên nếu lại sử dụng vật chất để bộc lộ tình thương của mình, họ rất có thể đang khiến cho con mình khi lớn lên trở thành những người ngưỡng mộ người khác qua vật chất và đánh giá thành công thông qua những thứ mà họ sở hữu.”
http://www.psypost.org/2015/03/defined-by-your-possessions-how-loving-parents-unintentionally-foster-materialism-in-their-children-32240

Bình Luận