Hội chứng sợ hãi khi không có điện thoại.

  • Từ mới: phobia = hội chứng sợ (một cách vô lý)

Tên tiếng anh là Nomophobia. Được ghép lại bởi các từ ” no + mobile + phone + phobia”.

Đây là một hội chứng mà con người cảm thấy sợ hãi một cách vô thức, vô lý mỗi khi thiếu điện thoại, hoặc không thể sử dụng điện thoại vì lý do nào đó như: hêt pin, điện thoại hư, mất sóng điện thoại, mất wifi.

Thậm chí khi người ta sợ hãi cho tương lai như sắp hết pin, được thông báo là bị tịch thu điện thoại.